Obnova zahrady MŠ Mnichovice

Mateřská škola, kterou navštěvuje bezmála 150 dětí, se nachází v klidné části města nedaleko centra, z jedné strany ji obklopuje les. Krásná a rozlehlá zahrada a útočiště pro šest tříd začíná konečně díky své přeměně naplno využívat svůj potenciál.

Ve spolupráci s Ing. Magdalenou Smetanovou z ateliéru zahradního designu „in-site“ vznikla studie „Příští stanice, MŠ Mnichovice“ odkazující na hlavní motiv zahrady, kterou je železniční trať. Trať propojuje devět tematických zastávek, zahrada prošla řadou terénních modelací, které nabízejí dětem úkryty i vyhlídky. Cílem bylo vytvořit prostor pro volnou a kreativní hru a současně naplňovat principy venkovní učebny tak, aby děti měly příležitosti k přirozenému poznávání přírody.

Návrh nové zahrady vzešel z požadavků a přání dětí, učitelů, rodičů a zřizovatele. Rodiče se do proměny aktivně zapojili, spolupracovali i další partneři, včetně města a místní ZŠ T. G. Masaryka, která zahradu příležitostně využívá jako venkovní učebnu.

→ https://msmnichovice.cz/index.php/projekty/zahrada-v-prirodnim-stylu

realizace2016-2020
náklady1,75 mil Kč
grant nadace800 000,- Kč
projektantIng. Magdalena Smetanová
výtvarníkMgA. Michal Micl Novotný
rozloha5 709 m2