Obnova zahrady MŠ Mnichovice

Mateřská škola, kterou navštěvuje bezmála 150 dětí, se nachází v klidné části města nedaleko centra, z jedné strany ji obklopuje les. Krásná a rozlehlá zahrada, útočiště pro šest tříd, ale v současnosti nenaplňuje svůj potenciál.

Ve spolupráci s Ing. Magdalenou Smetanovou z  ateliéru zahradního designu „in-site“ vznikla studie „Příští stanice, MŠ Mnichovice“ odkazující na hlavní motiv zahrady, kterou je železniční trať. Trať propojí devět tematických zastávek a zahrada projde řadou terénních modelací, které nabídnou nejen úkryty a vyhlídky. Smyslem projektu je vytvořit prostor pro volnou a kreativní hru a současně naplňovat principy venkovní učebny tak, aby děti měly příležitosti k přirozenému poznávání přírody.

Návrh nové zahrady vychází z požadavků a přání dětí, učitelů, rodičů a zřizovatele. Rodiče již aktivně spolupracují  i na proměně. Do rozsáhlého projektu jsou zapojeni i další partneři, včetně města a místní ZŠ T. G. Masaryka,  která zahradu příležitostně využívá jako venkovní učebnu.

realizaceod roku 2016
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant nadaceaž 800 000,- Kč
projektantIng. Magdalena Smetanová
výtvarníkMgA. Michal Micl Novotný
rozloha5 709 m2